Хрестоматія з історії Корсунщини ХІ – початку ХІХ ст.

 

Хрестоматія з історії Корсунщини ХІ – початку ХІХ ст. / Упоряд. С.Ю.Степенькін. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. 432 с.

 

У хрестоматії подано матеріали з історії Корсунщини (до 2020 року – територія Корсунь-Шевченківського району Черкаської області) від ХІ ст. до початку ХІХ ст. У ній вміщено документи часів Руси-України, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Української козацької держави, початку панування Російської імперії. Хрестоматія складається з історичних джерел й уривків з наукової літератури. Документи наведені в хронологічній послідовності.

Для науковців, викладачів вишів і шкіл, студентів і школярів, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією Корсунського краю.