Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник

ЛІТОПИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ.Збірник матеріалів науково-практичної конференції 8–9 грудня 2021 року. Редкол.: П.Я.Степенькіна (відп.ред.) та ін. – КорсуньШевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2023. – 348 с.

Зміст

 • ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

  Матеріальне становище студентства педагогічних закладів освіти Черкащини в 20–30-ті роки ХХ століття
  Комарніцький Олександр, Комарніцька Людмила
  9
 • Національна історична наука 1990-х років про повоєнну радянізацію села західних областей України
  Гаврилюк Світлана, Гаврилюк Олександр
  16
 • Тарасова гора в період відзначення сторіччя перепоховання Тараса Шевченка в Україні (1961)
  Чорна Людмила
  22
 • Інформаційний потенціал особових фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України в контексті вивчення історії України
  Резнік Ігор
  33
 • Селянсько-повстанський рух на Корсунщині в 1920-х роках
  Степенькін Станіслав
  37
 • Літопис історії України в творчості Тараса Шевченка
  Рева Лариса
  42
 • Діяльність Державного Українського пересувного драматичного театру імені П.К.Саксаганського в місті Кам’янці через призму життя і творчості актриси Софії Воробйової
  Таран Галина
  47
 • Таємниці спаленого хутора Буди: розкриття «білих плям» історії. Погляд з XXI століття через призму першоджерел (комплексне документальне дослідження)
  Вєтров Олександр
  52
 • До питання про повстанський рух на території Канівського повіту влітку 1918 року (за архівними документами)
  Овсієнко Лідія
  70
 • Чисельність, віковий і соціальний склад братії Корсунського Онуфріївського чоловічого монастиря в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
  Дубовінський Євген
  79
 • Секція І. Актуальні питання історіографії та історії України, проблеми регіональної історії і мікроісторії

  Історичні та національно-культурні особливості формування Львівської області
  Кропивко Олена, Товкун Інна
  83
 • Михайло Грушевський та Українська партія соціалістівреволюціонерів у добу Української Держави: історіографія проблеми
  Хоменко Віталій
  85
 • Мапа медичних об’єктів як інструмент дослідження історії охорони здоров’я Харкова
  Ільїн Вадим
  93
 • Церковнопарафіяльні школи на Корсунщині
  Полякова Тетяна
  95
 • Перша знахідка античної монети на території Жаботина
  Ляшко Юрій
  109
 • Людмила Мезенцева: педагог, громадська діячка, волонтерка, дослідниця історії Корсунщини
  Давиденко Галина
  112
 • Діяльність волонтерського центру допомоги воїнам АТО/ООС на Канівщині
  Ісаєва Ольга, Осипенко Таміла
  123
 • Чехословацькі ударники на лівому березі Дніпра
  Головко Гліб
  127
 • Історико-демографічна характеристика парафії Покровської церкви Батурина 30-х років ХІХ ст. (за сповідною книгою 1832 р.)
  Пільтяй Наталія
  136
 • Вплив створення Канівської ГЕС на розвиток житлобудівництва в місті
  Шокун Владислав
  140
 • Найдавніші оборонні укріплення княжого городища на Замковій горі в Теребовлі ХІ–ХІІІ ст. (за матеріалами писемних джерел та археологічних досліджень)
  Кобаса Галина
  144
 • Демографічні втрати цивільного населення Канівського повіту в часи Української революції (1917–1921) за архівними матеріалами
  Шостопал Анатолій Анатолійович
  152
 • Знахідки монет ХІV–ХV століття в Звенигородському районі Черкаської області
  Шостопал Анатолій Васильович
  163
 • Коробівський Вознесенський, згодом Зозуловський Благовіщенський дівочий монастир
  Самков Олександр
  167
 • Секція ІІ. Історія України в іменах: здобутки й перспективи

  Постать Миколи Міхновського в контексті суспільно-політичних процесів в Україні в середині ХІХ – на початку ХХ століття
  Хмельницька Людмила
  177
 • Внесок Миколи Прокопенка в українське образотворче мистецтво
  Костенко Світлана
  183
 • До питання про актуальність творчості Івана Нечуя-Левицького
  Хаврусь Андрій
  187
 • Катерина Василівна Давидова (Переслені) – історичний портрет
  Мушта Олександр
  195
 • Творчий шлях Кирила Вадимовича Стеценка, онука Кирила Григоровича Стеценка
  Цьоменко Лариса
  203
 • Гідний нащадок Кобзаря Варфоломій Шевченко
  Метик Людмила
  208
 • Життєві стежини Любові Міненко
  Басиста Ніна, Коханчук Віталій, Ярмош Тетяна
  212
 • Юрій Фединський – український музикант американського походження
  Тетеря Світлана, Костюк Наталія
  215
 • Постать Костянтина Наумовича Гудзенка як дослідника регіональної історії Голодомору (1932–1933)
  Висоцька Лариса
  222
 • Патріотична поезія Спиридона Черкасенка «Україна»: трансформація в народну пісню (фольклорний запис у с. Сухинах)
  Райкова Олена
  227
 • Наталія Давидова (Гудим-Левкович) – видатна українська культурна діячка початку ХХ століття
  Пугач Наталія
  232
 • Дослідник української старовини О.М.Лазаревський
  Капустіна Ірина
  242
 • Внесок Миколи Олександровича Бондаренка в розвиток Кам’янського машинобудівного заводу
  Боровко Тамара
  246
 • Життєвий шлях учасника національно-визвольного руху Григорія Косенка (за матеріалами архівно-слідчої справи)
  Сніжок Зоя
  251
 • Командир «Юрко-Кватиренко» на чолі куреня-з’єднання УПА-Схід «Хмельницький»
  Крішан Акаш
  258
 • Секція ІІІ. Проблеми й перспективи вивчення і популяризації історико-культурної спадщини, інформаційний потенціал архівних і музейних зібрань у контексті вивчення історії України

  Трансформація концепту музею в метамодерні та історичний дискурс
  Кретов Павло, Кретова Олена
  265
 • Чолобитні, подані під час російсько-турецької війни 1768–1774 років, як джерело до біографій нобілітету України-Гетьманщини
  Пономарьов Олександр
  274
 • Використання архівних джерел для здійснення репресивної політики в передвоєнні роки (на прикладі архівів Сумщини)
  Коваленко Людмила
  279
 • Ліквідація нацистами Черкаського плацдарму в серпні 1941 р. (за архівними документами)
  Назаров Олександр
  284
 • Створення нової музейної локації в ході реалізації грантового проєкту (практичний досвід)
  Чупак Таміла
  298
 • Історія створення «Тарасової світлиці» – першого народного музею Тараса Шевченка – у нарисах про поїздки на могилу поета видатних діячів кінця ХІХ – початку ХХ століття
  Авраменко Валентина
  302
 • З історії Всеукраїнського дитячого музичного конкурсу пам’яті П.І.Чайковського в місті Кам’янці
  Бичок Тетяна
  309
 • Сакурова алея – нова туристична локація міста Кам’янки
  Губенко Валентина
  317
 • Тенденції творчості Ольги Отнякіної-Бердник у контексті формування музейної колекції керамічної іграшки
  Джулай Тетяна
  320
 • Рукописний конволют ХVІІІ століття зі списком «Літопису Граб’янки», «Літопису короткого» та інших документів у фондах Житомирського обласного краєзнавчого музею
  Гордійчук Тетяна
  326
 • Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка»: проблеми, перспективи, популяризація
  Лоскучерева Марія
  331
 • Співпраця Корсунь-Шевченківського державного історикокультурного заповідника й Корсунь-Шевченківської районної громадської екологічної організації Всеукраїнської екологічної ліги
  Лоєнко Катерина
  337
 • АВТОРИ
  342