Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник

Мілітарний музей

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну значно актуалізувалась необхідність вироблення нових підходів щодо показу історичних подій в музеях України. Враховуючи потребу в створенні музейного наративу, який би сприяв поширенню знань з історії України в загальноісторичному контексті, формуванню історичної пам’яті й спільних цінностей українського суспільства, а також національно-патріотичному вихованню, науково-методична рада Заповідника прийняла рішення про реорганізацію музею історії Корсунь-Шевченківської битви в мілітарний музей.
Метою експозиції мілітарного музею є об’єктивне відображення воєнної історії України з 1914 року до сьогодення в контексті глобальних збройних конфліктів і боротьби за незалежну українську державу з національних і державницьких позицій.
Теоретичну основу експозиції складуть новітні дослідження з історії України й музеєзнавства, предметну – фондові колекції Заповідника й артефакти з тимчасових надходжень, яким притаманні властивості інформативності й репрезентативності.
Передбачається створення гнучкої експозиції з можливістю поповнення новими експонатами.
Групування та інтерпретація артефактів і допоміжних матеріалів буде здійснюватись на основі комплексно-тематичного, історико-хронологічного й проблемного методологічних принципів. Тематико-експозиційний метод стане основним при побудові
експозиції. Задля підвищення атрактивності й інформативності експозиції при формуванні
музейного простору будуть використані інформаційні технології (доповнена реальність).
Експозиція мілітарного музею буде створена в 11 залах третього поверху флігеля – пам’ятки архітектури останньої чверті ХVІІІ – ХІХ ст.; площа експозиції складе 370 м 2 .

У першому залі мілітарного музею розкриватимуться дві теми: «Перша світова війна в українському вимірі», «Збройна боротьба під час Української революції 1917–1921 років і визвольних змагань 1920–1930-х років за утворення та збереження незалежної української держави». Серед основних експонатів – документи, світлини, зброя.

Наступні чотири зали експозиції будуть присвячені історії Другої світової війни в українському вимірі. Плануємо подати значну кількість оригінальних експонатів – зброї, спорядження, обмундирування, особистих речей, світлин і документів, які складуть цілісну предметно-просторову систему для репрезентації подій. Музейними засобами будуть висвітлені окремі аспекти Корсунь-Шевченківської наступальної операції (1944 рік), зокрема, військова доцільність, політичне й військове значення операції для воюючих сторін. Значна увага буде приділена показу національного руху опору. Окремі експозиційні комплекси репрезентуватимуть такі важливі теми, як «Мобілізація місцевого населення до Червоної армії та долі новобранців», «Повсякденне життя цивільного населення під час війни».

Частина шостого залу буде присвячена розкриттю двох тем, а саме: «Революція Гідності як переломний момент на шляху до становлення України як демократичної держави» й «Корсунщина в часи Революції Гідності». Їх основу складуть артефакти, які експонувались на виставці «Україна – понад усе!».

У наступних експозиційних залах будуть репрезентовані події російсько-української війни. Через показ участі у війні уродженців і жителів колишнього Корсунь-Шевченківського району плануємо розкрити історичні, військові, соціогуманітарні аспекти війни, в якій Україна відстоює свою територіальну цілісність, державний суверенітет та європейське майбутнє. Предметну основу цього розділу експозиції складуть особисті речі, світлини, документи, спорядження, обмундирування українських воїнів – учасників російсько-української війни, а також залишки зброї.

Останній зал експозиції – Пантеон Слави корсунців, котрі загинули на російсько-українській війні, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та європейське майбутнє України.

Пропонована експозиція мілітарного музею є пілотним проєктом, який може змінюватися на основі сучасних наукових досліджень і нових надходжень до фондових колекцій Заповідника, а також запитів суспільства.