Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації

Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник

Інформаційне повідомлення

2 грудня 2021 року в Корсунь-Шевченківському державному історико-культурному заповіднику відбудеться науково-практична конференція «Літопис історії України: нові дослідження».

Ключові теми конференції:

 1. Актуальні питання історіографії історії України.
 1. Дискусійні питання політичної, військової, соціально-економічної історії України. Деміфологізація історії України.
 2. Проблеми регіональної історії України. Мікроісторія й історія повсякдення.
 3. Історія України в іменах: здобутки й перспективи.
 4. Історія Корсунщини в контексті історії України.
 5. Історико-культурна спадщина: проблеми й перспективи вивчення і популяризації.
 6. Інформаційний потенціал архівних, бібліотечних, музейних зібрань у контексті вивчення історії України.

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції науковців, зацікавлених в обговоренні тем, які на ній розглядатимуться.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Матеріали конференції будуть видані окремою збіркою в 2022 році. Оргкомітет до  25 листопада 2021 року приймає заявки на участь у роботі конференції. Тексти доповідей і наукових повідомлень на електронних носіях прийматимуться до й під час роботи конференції.

Вимоги до оформлення: обсяг доповіді – 8–12 сторінок тексту, наукового повідомлення – 4–6 сторінок, формат А4. Електронний варіант тексту доповіді, наукового повідомлення подається у форматі DOC, редактор Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля 2 см. Фотографії й інші ілюстративні матеріали подаються окремим файлом у форматі jpg або tiff, розміром не менше 10 см х 15 см.

Доповідь, наукове повідомлення повинні мати наступну вихідну інформацію: УДК, ім’я і прізвище автора, назва населеного пункту (вирівнювання по правому краю). Через один рядок – назва доповіді, наукового повідомлення (по центру, великими літерами, шрифт жирний). Через один рядок після назви – ключові слова, нижче – основний текст (вирівнювання по ширині, абзац 1 см). Список джерел і літератури подається в алфавітному порядку (кегль 12, інтервал 1) після основного тексту. Бібліографічний опис оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Індекс посилань у тексті подається в квадратних дужках (наприклад: [3, с. 29 або 3, арк. 29], перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки) або аркуш (аркуші) архівного документа), посилання на декілька джерел розділяються крапкою з комою. При написанні тексту доповіді, наукового повідомлення необхідно користуватись сучасною редакцією Українського правопису. Після джерел і літератури – анотація (до 500 знаків, кегль 12, інтервал 1).

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей і наукових повідомлень для включення їх до збірника матеріалів конференції.

Форма участі в конференції: очна, заочна. Усі учасники конференції отримають сертифікати. Участь у конференції безкоштовна. Проїзд, харчування, проживання в готелі – за рахунок сторони, що відряджає.

Заявки, доповіді й наукові повідомлення просимо надсилати на адресу: Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник, вулиця Острів Коцюбинського, 4, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, Україна, 19402, e-mail: lidiya.ovsiencko@ukr.net

Контактні телефони: +38-067-140-75-73, +38-066-848-52-15 Овсієнко Лідія Григорівна.

Оргкомітет

Заявка

на участь у роботі науково-практичної конференції «Літопис історії України: нові дослідження»

 

 1. Прізвище, імя, по батькові (без скорочень) ______________________ __________________________________________________________________

 

 1. Місце роботи (без абревіатури) ________________________________ __________________________________________________________________

 

 1. Посада_______________________________________________________ __________________________________________________________________

 

 1. Учене звання, науковий ступінь ______________________________

__________________________________________________________________

 

 1. Поштова адреса (з індексом) __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Телефони (робочий /з кодом/, мобільний) ________________________

__________________________________________________________________

 1. Електронна адреса __________________________________________

 

 1. Форма участі (очна, заочна) ___________________________________

 

 1. Тема повідомлення ___________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 1. Необхідність використання аудіовізуальних засобів (так, ні) ____
 2. Необхідність бронювання місця для проживання, на скільки діб __________________________________________________________________

 

 1. Необхідність надсилання запрошення для участі в конференції (так, ні) _____________________________________________________

 

 1. Чи влаштує запрошення, надіслане електронною поштою? (так, ні) _________________________________________________________________

 

Дата заповнення __________________________________________________

 

Заповнюючи дану заявку, Ви автоматично даєте згоду на використання оргкомітетом Вашої персональної інформації (перші сім позицій заявки) для потреб проведення конференції.