Степенькіна П.Я., Дремлюк С.П., Ніколенко А.Г., Степенькін С.Ю. Корсунь староденний. – Черкаси: видавець Чабанюк Ю., 2011. – 448 с.
У книзі вперше в українській історіографії ґрунтовно досліджено історію міста Корсуня-Шевченківського: його заснування, становлення і розвиток в контексті історії України. На основі архівних джерел, літератури, спогадів і свідчень сучасників авторам вдалося поєднати минуле і сьогодення старовинного міста Корсуня, розповісти про його мешканців.
Науково-популярне видання розраховане на широке коло читачів.