Музейний каталог. Присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. 158 с.

 

До видання увійшов каталог музейних предметів (основний фонд) і бібліографічний покажчик джерел, літератури й періодичних видань з шевченківської тематики, що зберігаються в фондах і науковій бібліотеці Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника.

Автори каталогу музейних предметів: Л.Овсієнко, С.Степенькін, С.Костенко, Л.Кочегура, О.Райкова, Л.Іваненко, Г.Зубко, Л.Романенко.

Авторка бібліографічного покажчика В.Гриценко

Для науковців, викладачів вузів і шкіл, студентів, учнів старших класів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією шевченкознавства.