Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник

Історія України ХХ століття: джерела, результати та перспективи історико-краєзнавчих досліджень. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. 12 жовтня 2011 р. / Редкол.: П.Я.Степенькіна (відп. ред.) та інші. – Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко. – 185 с.

Зміст

 • Доповіді

  Проблеми та перспективи дослідження історії України ХХ століття
  Чабан Анатолій
  3
 • Історія повсякденності як напрямок історико-краєзнавчих досліджень
  Мельниченко Василь
  14
 • Наукові повідомлення

  Витоки громадської самоорганізації українського селянства початку ХХ століття
  Костенко Світлана
  21
 • З історії формування та діяльності органів охорони порядку на Корсунщині в роки Української революції 1917–1921 років (за матеріалами Державних архіві Київської та Черкаської областей)
  Овсієнко Лідія
  40
 • Історико-краєзнавчі дослідження Черкащини як базові в контексті дослідження загальної історії України
  Федорова Тетяна
  83
 • І.О.Гуржій – видатний дослідник аграрної історії України
  Бондаренко Віталіна
  102
 • Дослідження міст Центральної України у складі Речі Посполитої ХVІІІ століття в українській історіографії ХХ століття: релігійний та національно- визвольний аспекти
  Харсун Ольга
  108
 • Події 1905–1907 років на Корсунщині
  Полякова Тетяна
  117
 • Діяльність комітетів незаможних селян на Корсунщині (за матеріалами Державного архіву Черкаської області
  Давиденко Галина
  131
 • Історико-етнографічні студії Івана Макаровича Гончара на Чигиринщині
  Кукса Надія
  140
 • Архівні документи в дослідженні діяльності культурно-просвітницького товариства «Просвіта» на Черкащині в 20-х роках ХХ століття
  Валах Тетяна
  150
 • Роль архівних джерел у дослідженні історії Черкащини 20–30-х років ХХ століття (за матеріалами Державного архіву Черкаської області, архіву Управління МВС України в Черкаській області, Галузевого архіву Служби Безпеки України
  Григоренко Тетяна
  161
 • Повстанець-бандурист Антін Митяй
  Гогуля Петро
  172