Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник

Місце і значення Поросся в історії України (ІХ–ХІІІ ст.). Матеріали науково-практичної конференції. 28 листопада 2007 р. /Редкол.: П.Я.Степенькіна (відп. ред.) та ін. – Корсунь-Шевченківський: ПП Чабаненко Ю.А., 2007. – 136 с.

Зміст

 • Вступне слово при відкритті конференції
  Тетяна Степанова
  3
 • Доповіді

  Корсунщина: біля витоків формування українського етносу
  Анатолій Чабан
  4
 • Пороська захисна лінія: етапи формування та розвитку (у світлі писемних та археологічних джерел
  Максим Квітницький
  17
 • Корсунщина наприкінці ХVІ – першій половині ХVІІ с.
  Станіслав Степенькін
  51
 • Наукові повідомлення

  З джерел до історії Білоцерківщини ХVІ–ХVІІІ століть (за матеріалами польських архівосховищ)
  о. Юрій Мицик
  68
 • Корсунщина в сучасних історико-краєзнавчих дослідженнях
  Василь Мельниченко
  74
 • Поросся і кочівники в ХІ – першій половині ХІІІ ст
  Юрій Михайлюк
  78
 • Єврейське населення міст Черкащини у 60–90-х роках ХVІІІ століття: соціально-економічний аспект
  Ольга Харсун
  89
 • Сюжетні кахлі з пізньосередньовічного Корсуня
  Дмитро Куштан
  97
 • Корсунська битва 1648 року у висвітленні хроніки С.Твардовського
  Інна Тарасенко
  101
 • Назва річки Рось як пароль до вирішення історичних питань
  Лариса Сиволап
  105
 • Городище поблизу села Шарки. Історія дослідження та сучасний стан
  Артем Борисов
  110
 • Дослідження залишків фортець давньоруського часу на території Корсунь-Шевченківського району
  Лідія Овсієнко
  113
 • Музейні предмети давньоруського часу у фондах Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника
  Олена Райкова
  123
 • Кочові племена в Пороссі ІХ–ХІІ ст
  Валентина Нестеренко
  127