У експозиції художньої галереї відновлено меморіальний зал графіка, члена Національної спілки художників України (1959), почесного громадянина міста Корсуня-Шевченківського (1998) Миколи Антоновича Прокопенка.

Мистецька спадщина художника надзвичайно багата. У фондах Заповідника зберігається орієнтовно 2340 творів Миколи Антоновича, а ще його роботи знаходяться в 20 музеях України, у приватних колекціях в Україні та за кордоном. Його спадщина складається з розмаїття тематики й напрямків творчої діяльності:1) книжкова графіка (проілюстровано майже 200 творів класиків української і світової літератури); 2) портрети визначних історичних особистостей України; 3) сюжетні картини історичного й побутового змісту; 4)  начерки й замальовки з різної тематики.

Роблячи аналіз творів художника, прослідковується безпосередній взаємозв’язок його творчості й соціально-політичної ситуації в суспільстві за радянських часів, умов  життя людини в селі, гостре й правдиве  сприйняття автором існуючої на той час дійсності, яка знаходить відображення в сюжетах, композиції, колориті.

Творчість Миколи Прокопенка формувалась в умовах  тоталітарного режиму. Однак він залишався вірним своїй волелюбності, а також національно-свідомим громадянином України. Його твори зігріті теплотою і любов’ю до людини, до її праці. Кожна робота художника, представлена в залі, спрямована на глядача думаючого, зацікавленого й небайдужого до навколишнього.